తానా ఈవెంట్స్‌ న్యూస్‌

S.no News Photo Gallery Videos
1 తానా-బాటా ఆధ్వర్యంలో హెల్త్ సిబ్బందికి 400 ఫేస్ షీల్డ్ ల పంపిణీ
2 తానా పర్యావరణ దినోత్సవ వేడుకలు ప్రారంభించిన గవర్నర్
తానా పర్యావరణ దినోత్సవ వేడుకలు ప్రారంభించిన గవర్నర్
3 బ్రాహ్మణులకు తానా-ప్రభల కుటుంబ సహాయం
4 ప్రపంచ సాహిత్యవేదికకు తానా శ్రీకారం
ప్రపంచ సాహిత్యవేదికకు తానా శ్రీకారం
5 తానా హారీస్‍బర్గ్ టీమ్ ఆధ్వర్యంలో లంచ్ బాక్స్ ల పంపిణీ
తానా హారీస్‍బర్గ్ టీమ్ ఆధ్వర్యంలో లంచ్ బాక్స్ ల పంపిణీ
6 తానా వెస్ట్ టీమ్ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రంట్‍లైన్‍ సిబ్బందికి అభినందన
7 మిసిసిఫిలో వైద్యసిబ్బందికి తానా సత్కారం
మిసిసిఫిలో వైద్యసిబ్బందికి తానా సత్కారం
8 ఎక్స్ టన్ లో మెడికల్ సిబ్బందికి తానా సేవలు
ఎక్స్ టన్ లో మెడికల్ సిబ్బందికి తానా సేవలు
9 చరిత్ర సృష్టించిన తానా మదర్స్ డే వేడుకలు
చరిత్ర సృష్టించిన తానా మదర్స్ డే వేడుకలు
10 కర్నూలులో 57వ రోజు కూడా కొనసాగిన తానా అన్నదానం
కర్నూలులో 57వ రోజు కూడా కొనసాగిన తానా అన్నదానం
11 విజయనగరంలో భక్తబల్లా మిత్రబృందం సహాయం
విజయనగరంలో భక్తబల్లా మిత్రబృందం సహాయం
12 విజయవాడలో నిరుపేదలకు వెంకట్ కోగంటి వితరణ
13 కర్నూలులో తానా ఆధ్వర్యంలో 4000 కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ
14 కర్నూలులో రవి పొట్లూరి ఆధ్వర్యంలో 50వ రోజు కొనసాగిన తానా అన్నదానం
15 వెంకట్‍ కోగంటి ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో అన్నదాన కార్యక్రమం