తానా ఎలక్షన్స్ 2021

S.no News Photo Gallery Videos
1 ఎన్నికల కమిటీ తీరు సరికాదు...భక్తబల్లా
ఎన్నికల కమిటీ తీరు సరికాదు...భక్తబల్లా
2 తానా ఎన్నికలు - రామ్‌తోట ఎన్నిక ఏకగ్రీవం
తానా ఎన్నికలు - రామ్‌తోట ఎన్నిక ఏకగ్రీవం
3 తానా ఎన్నికలు - కార్యదర్శిగా సతీష్‌ వేమూరి ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
తానా ఎన్నికలు - కార్యదర్శిగా సతీష్‌ వేమూరి ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
4 తానా ఎన్నికలు - బోర్డ్‌ సభ్యురాలిగా లక్ష్మీదేవినేని ఎన్నిక ఏకగ్రీవం
తానా ఎన్నికలు - బోర్డ్‌ సభ్యురాలిగా లక్ష్మీదేవినేని ఎన్నిక ఏకగ్రీవం
5 తానా ఎన్నికలు - లోకేష్‌ కొణిదెల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
తానా ఎన్నికలు - లోకేష్‌ కొణిదెల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
6 తానా ఎన్నికలు - హితేష్‌ వడ్లమూడి ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
తానా ఎన్నికలు - హితేష్‌ వడ్లమూడి ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
7 తానాలో అడ్రస్ ల గందరగోళం...కమిటీ ఏర్పాటు
తానాలో అడ్రస్ ల గందరగోళం...కమిటీ ఏర్పాటు
8 అపోహలకు తావులేదు...తానా
అపోహలకు తావులేదు...తానా
9 తానా ఇవిపి పదవికి నిరంజన్‌ శృంగవరపు పోటీ
తానా ఇవిపి పదవికి నిరంజన్‌ శృంగవరపు పోటీ
10 తానా ఇవిపి పదవికి నరేన్ కొడాలి పోటీ
తానా ఇవిపి పదవికి నరేన్ కొడాలి పోటీ
11 తానా జాయింట్ సెక్రటరీ పదవికి వెంకట్ కోగంటి పోటీ
తానా జాయింట్ సెక్రటరీ పదవికి వెంకట్ కోగంటి పోటీ
12 తానా ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదల
తానా ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదల
13 తానా ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ 31న విడుదల
తానా ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ 31న విడుదల
14 తానా అధ్యక్ష పదవికి త్రిముఖ పోటీ
తానా అధ్యక్ష పదవికి త్రిముఖ పోటీ