'తానా' 2017 ఎన్నికల సందడి

S.no

News

Videos

1

తానా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ గా జే తాళ్ళూరి ఎన్నిక

తానా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ గా జే తాళ్ళూరి ఎన్నిక

2

తానా కార్యదర్శిగా లావు అంజయ్య చౌదరి ఎన్నిక

తానా కార్యదర్శిగా లావు అంజయ్య చౌదరి ఎన్నిక

3

అందరికీ ఆప్తుడు  అశోక్‌బాబు కొల్లా...

అందరికీ ఆప్తుడు  అశోక్‌బాబు కొల్లా...

4

తానా ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలు...పోటీలు

తానా ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలు...పోటీలు

5

ఎడిసన్ లో జే తాళ్ళూరి ప్రచారం

6

మిడ్ అట్లాంటిక్ రీజినల్ కో ఆర్టినేటర్ పదవికి నాగరాజు నలజుల పోటీ

మిడ్ అట్లాంటిక్ రీజినల్ కో ఆర్టినేటర్ పదవికి నాగరాజు నలజుల పోటీ

7

తానా కార్యదర్శి పదవికి నామినేషన్ వేసిన అంజయ్య చౌదరి

తానా కార్యదర్శి పదవికి నామినేషన్ వేసిన అంజయ్య చౌదరి

8

తానా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కో ఆర్డినేటర్ పదవికి మురళి తాళ్ళూరి పోటీ

తానా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ కో ఆర్డినేటర్ పదవికి మురళి తాళ్ళూరి పోటీ

9

డిట్రాయిట్ లో శ్రీనివాస గోగినేని ప్రచార సభ సక్సెస్

డిట్రాయిట్ లో శ్రీనివాస గోగినేని ప్రచార సభ సక్సెస్

10

తానా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తున్న జే తాళ్ళూరి

తానా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తున్న జే తాళ్ళూరి

11

తానా అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన శ్రీనివాస గోగినేని

తానా అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన శ్రీనివాస గోగినేని

12

తానా నీది నాది మనందరిదీ - శ్రీనివాస గోగినేని

తానా నీది నాది మనందరిదీ - శ్రీనివాస గోగినేని

13

నేను' అనుకుంటే ఒక అడుగు...'మన' అనుకుంటే ముందడుగు - జే తాళ్ళూరి'

నేను' అనుకుంటే ఒక అడుగు...'మన' అనుకుంటే ముందడుగు - జే తాళ్ళూరి'

14

తానా ఎన్నికల కమిటీ చైర్మన్ గా సతీష్ చిలుకూరి

తానా ఎన్నికల కమిటీ చైర్మన్ గా సతీష్ చిలుకూరి

15

తానా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడుతున్న జే తాళ్ళూరి - శ్రీనివాస గోగినేని

తానా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడుతున్న జే తాళ్ళూరి - శ్రీనివాస గోగినేని

16

TANA Elections 2017

TANA Elections 2017

17

'తానా' 2017 ఎన్నికల సందడి

'తానా' 2017 ఎన్నికల సందడి