పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అక్రమంగా వలస వచ్చిన వారికి వైద్య బీమా : జో బైడెన్

పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అక్రమంగా వలస వచ్చిన వారికి వైద్య బీమా : జో బైడెన్

పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అమెరికాకు అక్రమంగా వలస వచ్చినవారికి వైద్య బీమా అందించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ నిర్ణయించారు. వారంతా అమెరికా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఉచిత మెడికెయిడ్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఆయన వెల్లడించారు.  దీనివల్ల లక్షల మందికి ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఆయన వివరించారు.

 

 

praneet obili-garuda AHA poulomi Png-jewelry aurobindo MUPPA
Tags :