అమెరికాలో ఉగాది వేడుకలు 2018

S.no News Photo Gallery Videos
1 ఈ నెల 19న మిచిగాన్ లో ఉగాది వేడుకలు
ఈ నెల 19న మిచిగాన్ లో ఉగాది వేడుకలు
2 ఘనంగా జరిగిన టిఫాస్ ఉగాది ఉత్సవాలు
3 టిఫాస్ ఉగాది వేడుకల్లో 'పాఠశాల' ప్రముఖులకు సత్కారం
టిఫాస్ ఉగాది వేడుకల్లో 'పాఠశాల' ప్రముఖులకు సత్కారం
4 టాస్క్ ఉగాది వైభవం
5 వైభవంగా టీఏజీసీ ఉగాది వేడుకలు
6 ఘనంగా టి.ఏ.జి.బి ఉగాది-శ్రీరామ నవమి వేడుకలు
7 ట్రైస్టేట్ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది, శ్రీరామనవమి వేడుకలు
ట్రైస్టేట్ ఆధ్వర్యంలో ఉగాది, శ్రీరామనవమి వేడుకలు
8 టిఫాస్ ఉగాది వేడుకలకు భారీ ఏర్పాట్లు
టిఫాస్ ఉగాది వేడుకలకు భారీ ఏర్పాట్లు
9 ఘనంగా జిడబ్ల్యుటిసిఎస్ ఉగాది వేడుకలు
10 కన్నుల పండుగగా క్యాట్స్ ఉగాది వేడుకలు
11 శాండియోగోలో ఉల్లాసంగా ఉగాది వేడుకలు
12 టాంటెక్స్ ఉగాది వేడుకలు
టాంటెక్స్ ఉగాది వేడుకలు
13 వాషింగ్టన్ తెలుగు సంఘం వేడుకల్లో పాఠశాల
14 కమనీయంగా టిఎల్ సిఏ విళంబి ఉగాది సంబరాలు
15 ఘనంగా ఆల్బనీ తెలుగు సంఘం ఉగాది వేడుకలు