అమెరికాలో కనకదుర్గ అమ్మవారి కుంకుమ పూజలు (ఏప్రిల్‌ 2016)

S.no News Photo Gallery Videos
1 ఘనంగా శాక్రమెంటోలో విజయవాడ కనకదుర్గ పూజలు
ఘనంగా శాక్రమెంటోలో విజయవాడ కనకదుర్గ పూజలు
2 హ్యూస్టన్ లో ఘనంగా కుంకుమార్చన పూజలు
3 డాలస్ లో విజయవాడ కనక దుర్గ అమ్మవారి కుంకుమార్చనలు
డాలస్ లో విజయవాడ కనక దుర్గ అమ్మవారి కుంకుమార్చనలు
4 దుర్గామాత ఆశీస్సుల కోసం బారులు తీరిన భక్తులు
5 అట్లాంటాలో దుర్గమ్మకు పూజలు
6 వాషింగ్టన్ లో ఘనంగా కుంకుమ పూజలు
7 న్యూజెర్సిలో ఘనంగా కనకదుర్గ కుంకుమార్చనలు
8 శాక్రమెంటోలో మే 15న విజయవాడ కనకదుర్గ పూజలు
శాక్రమెంటోలో మే 15న విజయవాడ కనకదుర్గ పూజలు
9 విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ పూజలకు న్యూజెర్సి రెడీ
10 పోర్ట్ లాండ్ లో ఘనంగా జరిగిన అమ్మవారి పూజలు
పోర్ట్ లాండ్ లో ఘనంగా జరిగిన అమ్మవారి పూజలు
11 సియాటెల్ లో కుంకుమార్చనల పూజలకు భారీ స్పందన
సియాటెల్ లో కుంకుమార్చనల పూజలకు భారీ స్పందన
12 మిల్ పిటాస్ లో ముగిసిన కనకదుర్గ పూజలు
13 కాలిఫోర్నియాలో ఘనంగా విజయవాడ కనకదుర్గ కుంకుమపూజలు
కాలిఫోర్నియాలో ఘనంగా విజయవాడ కనకదుర్గ కుంకుమపూజలు
14 అమెరికా దేవాలయాలకు శక్తిని ఇచ్చే పూజలివి...!
అమెరికా దేవాలయాలకు శక్తిని ఇచ్చే పూజలివి...!
15 న్యూజెర్సిలో కుంకుమ పూజలకు ప్రారంభమైన ఏర్పాట్లు
న్యూజెర్సిలో కుంకుమ పూజలకు ప్రారంభమైన ఏర్పాట్లు