అమెరికాలో జయరామ్‌ కోమటి మీట్‌ అండ్‌ గ్రీట్‌ కార్యక్రమాలు

S.no

News

Videos

1

ఎన్నారైల చేయూత ఎపికి అవసరం- జయరామ్ కోమటి

2

జన్మభూమి అభివృద్ధికి మరింతగా తోడ్పడండి

3

జయరామ్ కోమటి పిలుపునకు స్పందిస్తున్న ఎన్నారైలు

జయరామ్ కోమటి పిలుపునకు స్పందిస్తున్న ఎన్నారైలు

4

నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధి...మనందరి లక్ష్యం కావాలి..

5

డాలస్ లో జయరామ్ సమావేశానికి ఏర్పాట్లు

డాలస్ లో జయరామ్ సమావేశానికి ఏర్పాట్లు

6

వినోజ్ చనుమోలు ఇంట్లో జయరామ్ అభినందన సమావేశం

వినోజ్ చనుమోలు ఇంట్లో జయరామ్ అభినందన సమావేశం

7

బే ఏరియాలో ఘనంగా జరిగిన అభినందన వేడుక

8

డిట్రాయిట్ లో ఘనంగా జయరామ్ అభినందన సభ

9

ఎపి ప్రగతికి చేయూతనివ్వండి - జయరామ్ కోమటి

10

డిట్రాయిట్ లో జయరామ్ కోమటికి ఘన స్వాగతం

డిట్రాయిట్ లో జయరామ్ కోమటికి ఘన స్వాగతం

11

జంపాల చౌదరి ఇంట్లో జయరామ్ కు అభినందన వేడుక

12

లాస్ ఏంజెలిస్ లో జయరామ్ కు ఘనసన్మానం

13

ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కృషిచేస్తా

14

చంద్రబాబును కలిసిన జయరాం కోమటి..బాధ్యతల స్వీకరణ

15

ఉత్తర అమెరికాలో ఎపి ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా జయరామ్ కోమటి

ఉత్తర అమెరికాలో ఎపి ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా జయరామ్ కోమటి