దసరా, బతుకమ్మ సంబరాలు 2019

S.no News Photo Gallery Videos
1 మౌంటైన్ హౌస్ తెలుగు కమ్యూనిటీ ఆధ్వర్యంలో దీపావళిని వేడుకలు
2 నింగికెగసిన 'తామా' దివ్య దీపావళి తారాజువ్వలు
3 తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా దసరా, దీపావళి వేడుకలు
తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా దసరా, దీపావళి వేడుకలు
4 జిడబ్ల్యుటీసిఎస్ దీపావళి వేడుకల్లో అలరించిన సునీత సంగీత విభావరి
జిడబ్ల్యుటీసిఎస్ దీపావళి వేడుకల్లో అలరించిన సునీత సంగీత విభావరి
5 సెయింట్ లూయిస్ లో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు
సెయింట్ లూయిస్ లో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు
6 వెలుగులు పంచిన టాకో దీపావళి
7 తెలుగు కల్చరల్ అసోసియేషన్ అఫ్ గ్రేటర్ టొరంటో దీపావళి సంబరాలు
8 అంగరంగ వైభవంగా టీడీఎఫ్ బతుకమ్మ, దసరా వేడుకలు
9 AIA Dussera Diwali Dhamaka (DDD) Grand Success !!!
AIA Dussera Diwali Dhamaka (DDD) Grand Success !!!
10 ఆటా విజయదశమి వేడుకలు
ఆటా విజయదశమి వేడుకలు
11 గేట్స్ బతుకమ్మ, దసరా వేడుకలు
గేట్స్ బతుకమ్మ, దసరా వేడుకలు
12 TAGB ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా దసరా, దీపావళి వేడుకలు
13 నటోమాస్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో 11 వ వార్షికోత్సవ బతుకమ్మ మరియు దసరా సంబరాలు
14 కాన్సాస్‌ లో ఘనం గా దసరా, బతుకమ్మ సంబరాలు
15 ఐర్లాండ్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు
ఐర్లాండ్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు