అమెరికాలో చంద్రబాబు పర్యటన (May 2017)

S.no News Photo Gallery Videos
1 'తెలుగుటైమ్స్‌' ప్రత్యేక సంచికను విడుదల చేసిన చంద్రబాబు
2 అమెరికా పర్యటనకు బయల్దేరిన సీఎం చంద్రబాబు
అమెరికా పర్యటనకు బయల్దేరిన సీఎం చంద్రబాబు
3 అమెరికాలో చంద్రబాబు కు భారీ ఫ్లెక్సీలతో స్వాగతం పలుకుతున్న సిలికానాంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం !
అమెరికాలో చంద్రబాబు కు భారీ ఫ్లెక్సీలతో స్వాగతం పలుకుతున్న సిలికానాంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం !
4 బాబు టూర్ ఏర్పాట్లపై బే ఏరియాలో సమావేశం
5 నవ్యాంధ్రకు పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా... ముఖ్యమంత్రి అమెరికా పర్యటన
నవ్యాంధ్రకు పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా... ముఖ్యమంత్రి అమెరికా పర్యటన
6 16 మంది సభ్యుల బృందంతో చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన
16 మంది సభ్యుల బృందంతో చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన
7 శాన్‌హోసెలో చంద్రబాబుతో మీట్‌ అండ్‌ గ్రీట్‌
శాన్‌హోసెలో చంద్రబాబుతో మీట్‌ అండ్‌ గ్రీట్‌
8 4న శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో కు చంద్రబాబు రాక
4న శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో కు చంద్రబాబు రాక
9 బాబు పర్యటన పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసిన జయరామ్‌ కోమటి
బాబు పర్యటన పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసిన జయరామ్‌ కోమటి
10 మే 3 నుంచి సీఎం చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన
మే 3 నుంచి సీఎం చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన
11 బాబు పర్యటన నేపథ్యంలో జయరామ్ కోమటి అధ్యక్షతన మిల్‌పిటాస్‌లో సమావేశం
బాబు పర్యటన నేపథ్యంలో జయరామ్ కోమటి అధ్యక్షతన మిల్‌పిటాస్‌లో సమావేశం