చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన 2018

S.no News Photo Gallery Videos
1 ముగిసిన సీఎం చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన
ముగిసిన సీఎం చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటన
2 కొలంబియా యూనివర్సిటీలో చంద్రబాబు ప్రసంగానికి జేజేలు
కొలంబియా యూనివర్సిటీలో చంద్రబాబు ప్రసంగానికి జేజేలు
3 కృత్రిమ మేథస్సుకు వేదికగా ఎపిని మలచుకోండి - చంద్రబాబు
కృత్రిమ మేథస్సుకు వేదికగా ఎపిని మలచుకోండి - చంద్రబాబు
4 చంద్రబాబు పిలుపుకు స్పందించిన పెట్టుబడిదారులు
చంద్రబాబు పిలుపుకు స్పందించిన పెట్టుబడిదారులు
5 రూ.20 కోట్లతో ఎపి లో డ్రోన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి
రూ.20 కోట్లతో ఎపి లో డ్రోన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి
6 'కనెక్టింగ్ ద డాట్స్' పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
'కనెక్టింగ్ ద డాట్స్' పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
7 జయరామ్ కోమటికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పిన చంద్రబాబు
8 నవ్యాంధ్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం అమెరికా వీధుల్లో బాబు నడక
నవ్యాంధ్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం అమెరికా వీధుల్లో బాబు నడక
9 ఎపికి వస్తున్న మరో అమెరికా కంపెనీ
ఎపికి వస్తున్న మరో అమెరికా కంపెనీ
10 ఎపి ప్రగతిపై ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక కితాబు
ఎపి ప్రగతిపై ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక కితాబు
11 వినూత్న ఆవిష్కరణలకు ఎపి వేదిక
వినూత్న ఆవిష్కరణలకు ఎపి వేదిక
12 ఐరాస వేదికపై తెలుగులో ప్రసంగించిన చంద్రబాబు
13 కలుషితం కాని సేద్యమే నేడు అవశ్యం - చంద్రబాబు
కలుషితం కాని సేద్యమే నేడు అవశ్యం - చంద్రబాబు
14 ఎపిలో రిసార్ట్ ల ఏర్పాటుకు వి-రిసార్ట్ సిద్ధం
ఎపిలో రిసార్ట్ ల ఏర్పాటుకు వి-రిసార్ట్ సిద్ధం
15 తయారీరంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తాం - చంద్రబాబు
తయారీరంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తాం - చంద్రబాబు