దసరా, దీపావళి సంబరాలు 2018

S.no News Photo Gallery Videos
1 ఘనంగా 'బాటా' దీపావళి వేడుకలు
2 చికాగోలో దీపావళి వేడుకలను నిర్వహించిన నాట్స్
3 TAGKC ఆద్వర్యం లో ఘనంగా దసరా, దీపావళి వేడుకలు
4 TAGC 2018 Dusshera and Deepawali Celebrations
5 కనువిందు చేసిన టాంటెక్స్ దీపావళి వేడుకలు
6 ఘనంగా జరిగిన ఎఐఎ దీపావళి వేడుకలు
7 తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ షాంఘై ఆధ్వరంలో బతుకమ్మ మరియు దీపావళి వేడుకలు
8 టీడీఎఫ్ ఆధ్వరంలో ఘనంగా దసరా, బతుకమ్మ వేడుకలు
టీడీఎఫ్ ఆధ్వరంలో ఘనంగా దసరా, బతుకమ్మ వేడుకలు
9 టాటా దసరా వేడుకలు సూపర్
టాటా దసరా వేడుకలు సూపర్
10 బోస్టన్ పరిసర ప్రాంతాల తెలుగు సంఘం - దసరా దీపావళి ఉత్సవ విశేషాలు
బోస్టన్ పరిసర ప్రాంతాల తెలుగు సంఘం - దసరా దీపావళి ఉత్సవ విశేషాలు
11 కొలంబస్‌లో టాకో దీపావళి వేడుకలు
కొలంబస్‌లో టాకో దీపావళి వేడుకలు
12 సీటెల్ లో ఘనంగా దసరా సంబరాలు
సీటెల్ లో ఘనంగా దసరా సంబరాలు
13 టెన్నెస్సీ తెలుగు సమితి బతుకమ్మ సంబరాలు
టెన్నెస్సీ తెలుగు సమితి బతుకమ్మ సంబరాలు
14 బోస్టన్ లో ఘనంగా విజయదశమి వేడుకలు
బోస్టన్ లో ఘనంగా విజయదశమి వేడుకలు
15 ఘనంగా టీసిఎస్ బతుకమ్మ వేడుకలు
ఘనంగా టీసిఎస్ బతుకమ్మ వేడుకలు