అమెరికాలో ఎపి జన్మభూమి సమావేశాలు (జూలై 2016)

S.no

News

Videos

1

అమెరికాలో "పాఠశాల" బోధన బాగుంది...మంత్రి గంటా

2

కాలిఫోర్నియాలో డిజిటల్ తరగతుల కోసం వెల్లువెత్తిన విరాళాలు...

3

అమెరికాలో ‘ఎపి ప్రత్యేక ప్రతినిధి’ కార్యాలయం ప్రారంభం

అమెరికాలో ‘ఎపి ప్రత్యేక ప్రతినిధి’ కార్యాలయం ప్రారంభం

4

వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలను సందర్శించిన మంత్రి బృందం

వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలను సందర్శించిన మంత్రి బృందం

5

ఎపి విద్యాభివృద్ధికి ముందుకు వస్తున్న ఎన్నారైలు

ఎపి విద్యాభివృద్ధికి ముందుకు వస్తున్న ఎన్నారైలు

6

ఎపి అభివృద్ధి కోసం పలువురితో సమావేశమవుతున్న గంటా, జయరామ్

7

వర్జీనియాలో మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు పర్యటన

8

విద్యాభివృద్ధిలో ఎన్నారైల భాగస్వామ్యం ఎంతో అవసరం - గంటా

9

సిన్సినాటి స్కూల్ ను చూసిన మంత్రి గంటా

10

పాఠశాల" బోధనను ప్రశంసించిన గంటా శ్రీనివాసరావు

పాఠశాల