22వ తానా మహాసభలు 2019

S.no News Photo Gallery Videos
1 రామ్‌మాధవ్‌కు ఘనస్వాగతంతో పెద్దపీట వేసిన తానా
రామ్‌మాధవ్‌కు ఘనస్వాగతంతో పెద్దపీట వేసిన తానా
2 తానా అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన జే తాళ్ళూరి
తానా అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన జే తాళ్ళూరి
3 ఘనంగా తెలుగుపోటీల విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానం
4 మరోసారి తానా సభల ద్వారా చరిత్ర సృష్టించిన సతీష్‌ వేమన
మరోసారి తానా సభల ద్వారా చరిత్ర సృష్టించిన సతీష్‌ వేమన
5 తానా అవార్డుల బహుకరణ
తానా అవార్డుల బహుకరణ
6 అమెరికాలో గుంటూరు ఎన్నారైల సమావేశం
7 కృష్ణా జిల్లా అనుబంధమే నన్ను అధ్యక్షుడిని చేసింది...సతీష్‌ వేమన
8 గోదావరి జిల్లా ఎన్నారైల సమావేశం
గోదావరి జిల్లా ఎన్నారైల సమావేశం
9 తానా రాజకీయ చర్చ
తానా రాజకీయ చర్చ
10 తానాకు వారు చేసినసేవలు శ్లాఘనీయం
తానాకు వారు చేసినసేవలు శ్లాఘనీయం
11 సాహితీ సమావేశాల్లో పుస్తకాల ఆవిష్కరణ
సాహితీ సమావేశాల్లో పుస్తకాల ఆవిష్కరణ
12 ఘనంగా జరిగిన తానా-టీటీడి శ్రీనివాస కళ్యాణం
ఘనంగా జరిగిన తానా-టీటీడి శ్రీనివాస కళ్యాణం
13 తానా మహాసభల్లో పెరిగిన సందడి
తానా మహాసభల్లో పెరిగిన సందడి
14 తానా మహాసభలో పవన్ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు
15 అందరికీ నచ్చిన తానా విందు
అందరికీ నచ్చిన తానా విందు