తెలుగు భాష, సాహిత్య వికాసానికి “మేము సైతం”

తెలుగు భాష, సాహిత్య వికాసానికి “మేము సైతం”

"తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక" (ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం - అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం)

37వ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం

( జూన్ 26 2022, ఆదివారం, భారతకాలమానం: 8:30 pm - అమెరికా: 8 am PST; 10 am CST; 11 am EST)

తెలుగు భాష, సాహిత్య వికాసానికి “మేము సైతం ”

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.

ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు:

  1. TANA TV Channel – in YuppTV
  2. Facebook: https://www.facebook.com/TANAsocial
  3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw
  4. https://youtube.com/teluguone
  5. www.youtube.com/tvasiatelugu
  6. www.youtube.com/manatv
  7. https://www.etvbharat.com/telugu/andhra-pradesh
  8. https://www.etvbharat.com/telugu/telangana

మిగిలిన వివరాలకు: www.tana.org

 

Tags :