జో మరియు జిల్ బిడెన్ త్యాగ పూరిత అతి ముఖ్యమైన థాంక్స్ గివింగ్ సందేశం

joe-and-jill-biden-write-op-ed-celebrating-smaller-thanksgiving-amid-pandemic

నవంబర్ 3 న జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై మిస్టర్ బిడెన్ విజయం సాధించిన తర్వాత మొదటి థాంక్స్ గివింగ్ ఉత్సవాలను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బిడెన్ తన కుటుంబ సభ్యులతో మాత్రమే జరుపుకున్నారు.

థాంక్స్ గివింగ్ రోజున అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బిడెన్ మరియు అతని భార్య డాక్టర్ జిల్ బిడెన్ దేశానికి ఈ థాంక్స్ గివింగ్ సంతోషకరమైన థాంక్స్ గివింగ్ కావాలని కోరుకున్నారు.

“ఈ సంవత్సరం మన దేశవ్యాప్తంగా థాంక్స్ గివింగ్ పట్టికలలో ఖాళీ ఉంతుంది. అయినప్పటికీ మీలాగే మా కుటుంబం కూడా అతి ముఖ్యమైన సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తుంది. మనం కృతజ్ఞతతో ఉండవలసిన అనేక కారణాలను లెక్కించడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి.” అని గురువారం 26 నవంబర్ 2020 ఉదయం న అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బిడెన్ తెలిపినట్లు సిఎన్ఎన్ తెలిపింది.

థాంక్స్ గివింగ్ ఉత్సవాలను పరిమితం చేయాలని మిస్టర్ బిడెన్ అమెరికన్లను కోరారు. తన జీవితాంతంలో థాంక్స్ గివింగ్ సందర్భంగా పెద్ద కుటుంబ సమావేశాలకు అతను అలవాటు పడ్డారు అని కానీ ఈ సంవత్సరం మిస్టర్ బిడెన్ థాంక్స్ గివింగ్ ని తన ప్రథమ మహిళ జిల్ బిడెన్ వారి కుమార్తె ఆష్లే మరియు ఆమె భర్త హోవార్డ్ కెరిన్ లతో మాత్రమే గడుపుతున్నారు అని తెలియజేశారు.

 


                    Advertise with us !!!