ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సబ్బు...

World s Most Expensive Soap Costs Rs 2 07 Lakhs

అసలు సబ్బు అంటే ఎలాగుండాలి. మంచి కలర్‍ఫుల్‍గా ఉండాలి. ఇది చూడండి ఇది కూడా సబ్బేనా చూశారుగా ఎలాగుందో అయితే ఇది చాలా లక్షణమైన సోప్‍ అట. ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సబ్బు. ధర కేవలం రూ.2.07 లక్షలు. ఎందుకంత అని అడిగితే ఇందులో 17 గ్రాముల మేలిమి బంగారం, కొన్ని గ్రామలు వజ్రాల పొడి కూడా ఉందని దీన్ని తయారు చేసిన బడేర్‍ హసన్‍ అండ్‍ సన్స్ వాళ్లు చెప్పారు. వీటితో పాటు అలీవ్‍ నూన్‍, ఆర్గానిక్‍ తేనె, ఖర్జూరం ఇలా చాలావాటిని వేసి దీన్ని తయారు చేశారట. లెబనాన్‍లోని ట్రిపోలీకి చెందిన ఈ కుటుంబం హ్యాండ్‍ మేడ్‍ సోప్స్, ఖరీదైన సబ్బులు తయారు చేయడంలో పేరెన్నికగన్నవారు.

15వ శతాబ్దం నుంచీ వీళ్లు ఇదే బిజినెస్‍లో ఉన్నారు. దీన్ని ఈ మధ్య కొందరు ప్రముఖులకు బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు వారి పేరును బంగారంతో ఈ సబ్బుపై చెక్కించి మరీ ఇచ్చారట. ఇది కొంత మందికే ప్రత్యేకమా.. లేక అందరూ దీన్ని కొనాచ్చా అన్న దానిపై ఇంకా క్లారిటీ లేదు. క్లారిటీ వస్తే కొనే ఉద్దేశం ఉందా ఏమిటి మీకు.