గూగుల్ మ్యాప్స్ లో కొవిడ్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలు

Now Find COVID 19 Testing Centers on Google Search Maps

కొవిడ్‍ టెస్టింగ్‍ కేంద్రాలను కనుక్కోవడం ఇప్పుడు సులభం కానుంది. కొవిడ్‍ పరీక్షా కేంద్రాల సమాచారాన్ని గూగుల్‍ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గూగుల్‍ సెర్చ్, మ్యాప్స్, అసిస్టెంట్‍లో కొవిడ్‍ టెస్టింగ్‍ అని టైప్‍ చేసి దగ్గరలో ఉన్న టెస్టింగ్‍ కేంద్రాలను తెలుసుకోవచ్చు. తెలుగు సహా 9 భాషల్లో ఈ సేవలు పొందవచ్చని గూగుల్‍ వెల్లడించింది.