లండన్‌లో కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు (17 Feb 2018)

లండన్‌లో కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు (17 Feb 2018)

13-02-2018

లండన్‌లో కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు (17 Feb 2018)

లండన్‌లో " తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రదాత, జన హృదయ నేత, బంగారు తెలంగాణ నిర్మాత, సకల జనుల ప్రియతమ నేత గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. కేసీఆర్ గారి జన్మదిన వేడుకలు". 

NRI TRS CELL - UK cordially invite everyone to attend the "Birthday Celebrations" of Telangana Chief Minister & TRS Supremo Shri. Kalvakuntla Chandrashekar Rao (KCR).

Date: Saturday, 17th Feb 2018

Time: Sharp 1:30 pm to 3.30pm 

Venue : Hounslow Multicultural Centre, 49-53 Derby Road,Hounslow, London TW3 3UQ

With the support of our India team members, we are also organising "Blood Donation Camp" at Warangal, Telangana,India.


Team - NRI TRS CELL UK