వారు డ్రీమర్లు కాదు

వారు డ్రీమర్లు కాదు

03-02-2018

వారు డ్రీమర్లు కాదు

అమెరికాలోకి చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులతోపాటు ప్రవేశించి అక్కడే అక్రమంగా ఉండిపోయిన స్వాప్నికుల (డ్రీమర్స్‌)ను అలా పిలవకూడదని ఆ దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అన్నారు. వారు డ్రీమర్స్‌ కాదని, తన పార్టీ సభ్యులు ఆ ఉచ్చులో పడకుండా జాగ్రత్తాగా ఉండాలన్నారు. కొందరు వారిని డ్రీమర్లుగా పిలుస్తారు. వారు డ్రీమర్లు కాదు. మన సొంత డ్రీమర్లు మనకు ఉన్నారు అని పశ్చిమ వర్జీనియాలో ఓ సమావేశంలో అన్నారు.