పి.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల, కాకినాడ ఆడపిల్లల హాస్టల్ లో కనీస నిద్రా సౌకర్యాల ఆవశ్యకత

పి.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల, కాకినాడ ఆడపిల్లల హాస్టల్ లో కనీస నిద్రా సౌకర్యాల ఆవశ్యకత

26-12-2017

పి.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల, కాకినాడ ఆడపిల్లల హాస్టల్ లో కనీస నిద్రా సౌకర్యాల ఆవశ్యకత

Urgent Need to purchase last batch of bunk beds for girl’s hostel at P.R. Govt. College (A)

Kakinada, Andhra Pradesh

మీ సత్వర సహాయానికి ఆఖరి విన్నపం

(డిశంబర్ 31, 2017 లోగా)

(తాజా గా ట్రంప్ గారు సంతకం పెట్టిన అమెరికా tax code ప్రకారం వచ్చే ఏడు విరాళాల కి పన్ను రాయితీ లాభం ఎక్కువ ఉండదు అని విజ్ఞుల అభిప్రాయం. అందు వలన మరొక కొద్ది రోజులలో ఆ అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోడానికి డిశంబర్ 31, 2017 ఆఖరి తేదీ. ఈ తేదీ లోగా కాకినాడ పి.ఆర్. కాలేజ్ గర్ల్ హాస్టల్ లో మరొక 30 బంక్ బెడ్స్ కొనడానికి మీ విరాళం పంపించి (మొత్తం $5000) సహాయం చెయ్యండి.)

మిత్రులారా,  

పది రోజుల క్రితం.. అనగా డిశంబర్ 14 నాడు మా పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం అధ్యక్షులు భామి రెడ్డి గారు, సభ్యులు వై.ఎస్.ఎన్. మూర్తి, రఘు రామారావు మొదలైన వారితో నేను స్వయంగా కాకినాడ వెళ్లి, పి.ఆర్. కాలేజ్ గర్ల్ హాస్టల్ సందర్శించి, వార్డెన్ సత్యకుమారి గారితో మాట్లాడాను. ఆ ఫోటోలు ఇక్కడ జతపరుస్తున్నాను. ఆ తరువాత డిశంబర్ 17 న జరిగిన పూర్వ విద్యార్థులు వార్షిక సమావేశానికి హైదరాబాద్ లో ప్రపంచ తెలుగు మహా సభలలో పాల్గొంటున్న కారణంగా నేను వెల్ల లేక పోయాను కానీ మా తమ్ముడు హనుమంత రావు చేతుల మీదుగా మీరందరూ ఇచ్చిన విరాళానికి మాది కూడా జత చేసి మొత్తం రెండు లక్షల రూపాయలు (RS. 2,00,000) ప్రిన్సిపాల్ గారికి, పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం వారికీ సభా ముఖంగా అందజేశాం.

ఈ సొమ్ము, వారు సేకరించిన విరాళాలు కలిపి 34 కొన్న మంచాలు నిన్ననే కాకినాడ పి,ఆర్. కాలేజ్ ప్రాంగణానికి చేరాయి. మరొక వారంలో అవి గర్స్ హాస్టల్ లో అమరిస్తాం. దానితో హాస్టల్ లో ఉన్న సుమారు 70 మంది మహిళా విద్యార్తినులకి సమంజసమైన నిద్రా సౌకర్యాలు  సమకూరుతాయి. ఇది సాధ్యం చేసిన దాతలకి మరోక్క్ సారి ధన్యవాదాలు.

ఆఖరి విన్నపం

ఇక మరి కొద్ది రోజులలో మరొక 30 మంచాలు కొనగలిగితే మిగిలిన 60 మంది విద్యార్తినులకి కూడా ఈ సౌకర్యాలు అందుతాయి. అందుకు కావలసిన విరాళం ఒక్కొక్క మంచానికి కేవలం $200 (రూ. 13, 000) మాత్రమే. 

(Last date to receive tax-deductible support is December 31, 2017)

(Per new tax-law signed by President Trump, charitable donations will not yield benefits next year and this is the only year when you can use current laws and reap maximum tax benefits if your donation is made before December 31, 2017)

We humbly request you to sponsor one or more bunk beds at a nominal tax-deductible donation of $200 (Rs 13,000) each to enable 2 girls to sleep comfortably per bunk bed.

Donations in any amount are welcome.

Total donations requested from the community to procure 30 beds is $6,000 which will enable 60 economically disadvantaged college girls living in the hostel sleep comfortably, instead of on the floor mats so they can pursue their educational goals more effectively.

Again, Vanguri Foundation of America, Inc will match up to $1000 (cost of 5 bunk beds.), at a minimum.  

How to Donate in USA

(All donations in USA are tax-deductible this year if received by December 31, 2017)

On-line in USA using any credit card.

Please click on the following link or copy & paste the URL in your browser window and follow the prompts.  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=65RLZQJYQFQ4J

or log in to www.vangurifoundation.blogspot.con, click on Donate button and follow prompts.

By check in USA

Please make check payable to Vanguri Foundation of America, Inc and mail to the following address

P.O. Box 1948, Stafford, Texas 77497
We welcome donations in Indian rupees also.

On -line donation in Indian Rupees

Account Name:     P.R. COLLEGE (A) OLD STUDENTS ASSOCIATION, KAKINADA

BANK : State Bank of India,  Spl. Personal Branch, Main Road, KAKINADA 533001

Current Account No. 34869872449.  IFS Code: SBIN0004244

 

For more details on this project, please contact the following.

Vanguri Chitten Raju (Houston, TX)
Phone: 832 594 9054
E-mail: vangurifoundation@gmail.com

PRGC Old Students Association (Kakinada)

BHAMI REDDY, President                               Y.S. N. MURTHY, Engineer
Tel :92466 90909                                         Tel: 94409 32342

 

Click here for Photogallery