గ్రేటర్‌ అట్లాంటా కో ఆర్డినేటర్‌గా శంకర్‌ రెడ్డి గండ్ర

గ్రేటర్‌ అట్లాంటా కో ఆర్డినేటర్‌గా శంకర్‌ రెడ్డి గండ్ర

10-11-2017

గ్రేటర్‌ అట్లాంటా కో ఆర్డినేటర్‌గా శంకర్‌ రెడ్డి గండ్ర

గ్రేటర్‌ అట్లాంటా తెలుగు సంఘం ఎగ్జిక్యూటివ్‌ కమిటీ సభ్యులు, బోర్డ్‌ సభ్యులు కలిసి 2018 సంవత్సరానికి కో ఆర్డినేటర్‌గా శంకర్‌ రెడ్డి గండ్రను ఎన్నుకున్నారు.